Medlemsbetingelser

Medlemskabet:
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskab og/eller nøglechip opkræves der 400kr i gebyr. Det er derfor ikke tilladt at tage gæster med ind, medmindre andet er aftalt med Grenaa Fitness’ personale.
Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, bankoplysninger mv. skal meddeles til Grenaa Fitness. Dette er medlemmets eget ansvar.

Beklædning:
Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop eller kun iført sports bh.

Behandling af udstyr og maskiner:
Vores udstyr og maskiner skal behandles ordentligt.
Håndvægte skal have gulvkontakt, før man slipper.
Husk altid at rydde op efter dig selv, og henvis gerne andre medlemmer til det samme. På den måde holder vi det pænt og præsentabelt til de næste som kommer. Alle maskiner bedes rengøres efter brug.

Værdigenstande:
Vi anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Grenaa Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

Betaling:
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele den ønskede periode.

Ved oprettelse af automatisk betaling til PBS trækkes det månedlige beløb direkte på dit betalingskort, via de oplysninger du selv har opgivet ved indmeldelse. Der pålægges enkeltstående gebyr på 11kr ved oprettelse til PBS.

Der betales enten kontant, med betalingskort eller mobilepay for oprettelsesgebyr, nøglechippen og for perioden fra oprettelsen til første automatiske betaling. Dernæst trækkes der automatisk betaling den første hverdag i hver måned.
Alle medlemmer står selv til ansvar for, at betaling sker til tiden.
Vi gør opmærksom på, at der pålægges rykkergebyr ved manglende betaling.
Nøglechippen lukkes øjeblikkeligt ved manglende betaling, og genåbnes først ved betaling af hele det skyldige beløb.

Opsigelse:
Ved opsigelse af medlemskab eller berosættelse af Grenaa Fitness er der løbende måned + en måneds opsigelsesperiode.

Børn i centeret:
Børn må af sikkerhedsmæssige årsager kun opholde sig i børneområdet. Du må gerne have din baby med rundt i centeret i en lift, husk blot at udvise hensyn til de andre medlemmer. Børn i centeret er på eget ansvar.

Unge fra 14-16 år:
Unge i alderen 14 – 16 år må være indmeldt og træne i Grenaa Fitness, hvis de har accept fra deres forældre eller værge.

Medlem

Der er mulighed for indmelding alle ugens dage